Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Scurtă descriere a proiectului cod SMIS 141141

antet-logo-uri_3.png

„Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”

Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa Prioritară 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1: Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea: 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

1. Număr de referinţă: cod SMIS 141141

2. Beneficiar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

3. Obiectivul proiectului este sprijinirea privind pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii Sud Muntenia

4. Obiectivul specific ale proiectului este asigurarea capacităţii la nivel regional de a pregăti documentaţii tehnico-economice la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente

5. Rezultate preconizate sunt 4 documentaţii tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente

6. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 4.079.044,69 lei, din care 3.467.187,99 reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 611.856,70 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national

7. Durata de implementare este de 16 luni (1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2021).

adrsm-subsol_3.png