Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Școala gimnazială din comuna Răzvad, modernizată cu fonduri Regio

Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, a participat luni, 11 septembrie a.c., alături de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița și Emanuel Spătaru, primarul comunei Răzvad, la evenimentul de inaugurarea al proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere, dotare Școala gimnazială Răzvad, comuna Răzvad, jud. Dâmboviţa”. Investiția a fost finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B - Apel dedicat învățământului obligatoriu.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special  pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului educațional.  

Proiectul a presupus reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea construcției deja existente, precum și realizarea: unei ghene ecologice, stație de pompare, alei pietonale, spațiu de recreere, zone verzi, teren de sport, groapă de nisip, piste de sărituri, fosă septică, etc..

Durata de implementare a proiectului a fost de 70 de luni, derulându-se în perioada 01.03.2018 – 31.12.2023, iar bugetul investiției a avut o valoare totală de 8.180.380,6 lei, din care 6.953.323,51 de lei a reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 1.063.449,48 de lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 163.607,61 de lei a fost contribuția proprie a beneficiarului.

Tot la începutul anului școlar 2023-2024, în municipiul Târgoviște, a fost ianugurată Grădinița cu Program Prelungit „Alexandrina Simionescu Ghica”, unitate de învățământ realizată prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”.

Până la această dată, în cadrul Axei prioritare 10, Obiectiv specific 10.1, unde au putut fi depuse proiecte ce au vizat creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special  pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului educațional, s-au transmis 62 aplicații în valoare totală de 496,40 milioane de lei, ce au solicitat 477,31 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 53 aplicații depuse s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 620,39 milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 506,23 milioane de lei.

La nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia au fost transmise până acum 2.175 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,60 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 910 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,97 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de peste 7,9 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Dâmbovița au transmis 352 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 3,25 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 2,38 miliarde de lei. Pentru 168 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 1,62 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare peste 1,30 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.