Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Școala Gimnazială „B.P. Hașdeu” din municipiul Câmpina, modernizată cu fonduri Regio

Vineri, 16 aprilie, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Ioan-Alin Moldoveanu, primarul municipiului Câmpina, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în Școala Gimnazială B.P. Hașdeu Municipiul Câmpina”, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea A - Învățământul obligatoriu.

Primăria Municipiului Câmpina din județul Prahova a primit fonduri Regio pentru îmbunătățirea infrastructurii de educație la nivelul municipiului Câmpina și implicit a procesului educațional, prin crearea de noi spații necesare derulării activității educaționale în cadrul Școlii Gimnaziale „B.P. Hașdeu” a celor peste 680 de elevi, cadre didactice și personal administrativ. Prin această investiție municipalitatea câmpineană și-a propus să reabiliteze și să modernizeze corpul de clădire existent în care funcționează școala realizând lucrări de refacere a instalațiilor, de reparație a tencuielii, de zugrăvire, de înlocuire a tâmplăriei exterioare și interioare, precum și efectuarea unei extinderi ce va deservi activitatea educațională a Școlii Gimnaziale „B.P. Hașdeu” prin construirea unei săli de sport care să găzduiască un teren de handbal, minifotbal, baschet și gradene special amenajate pentru 250 de spectatori. De asemenea, se propune realizarea unor spații anexe sălii de sport: vestiare, grupuri sanitare, magazii depozitate materiale sportive și a unor spații de învățământ, care să corespundă normelor de funcționare a instituțiilor de învățământ.

Proiectul va fi implementat în 67 de luni, în perioada 1 februarie 2018 – 31 august 2023, și are un buget cu o valoare totală de 16.260.252,36 lei, din care aproape 13,82 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, peste 2,11 milioane de lei este finanțarea de la Bugetul Național, iar aproape 332 de mii de lei este contribuția Primăriei Municipiului Câmpina.

Până la această dată, în cadrul Obiectivului specific 10.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii pentru învățământul obligatoriu, s-au transmis 62 de aplicații în valoare totală de 607 milioane de lei, ce au solicitat 550 de milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 50 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de peste 546 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de aproape 475 de milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.097 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,43 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de 14,34 miliarde de lei. Pentru 807 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de aproape 84 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,14 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Prahova au transmis 556 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de aproape 5,58 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de peste 3,83 miliarde de lei. Pentru 203 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de peste 1,84 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare de aproximativ 1,55 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.