Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Școala din Malu cu Flori, județul Dâmbovița, modernizată prin Regio

Joi, 11 februarie 2021, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Ion Constantin, primarul comunei Malu cu Flori, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare, extindere și dotare Școala Malu cu Flori din Satul Malu cu Flori, în Comuna Malu cu Flori, Județul Dâmbovița”, finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de învățământ, prin modernizarea, extinderea și dotarea școlii existente în satul Malu cu Flori. Intervențiile prin proiect urmăresc reabilitarea construcției existente și extinderea acesteia, asigurarea utilităților necesare funcționării și, nu în ultimul rând, dotarea cu echipamente specializate pentru procesul de învățământ.
Proiectul va fi implementat în 67 de luni, în perioada 1 iunie 2018 – 31 decembrie 2023 și are un buget cu o valoare totală de peste 5.45 milioane lei, din care aproape 4.55 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă din partea Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), 696 mii de lei este finanțarea de la Bugetul de Stat și aproape 210 mii de lei este contribuția beneficiarului.

Până la această dată, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise 2.076 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,39 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,31 miliarde de lei. Pentru 785 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,1 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de aproape 6,9 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.