Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-au revizuit Ghidurile solicitantului pentru Priorităţile de investiţii 3.1, 5.1 şi 5.2

untitled-1490106637.png

Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a anunţat azi, 21 martie, modificarea Ghidurilor solicitantului pentru Priorităţile de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale, 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural” şi 5.2 „Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.


Revizuirea Ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 se referă la:

- modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă;

- actualizarea formei de contract cu prevederile legale în vigoare. Acesta a fost actualizat în conformitate cu modificările legislative intervenite;

- pentru apelurile necompetive, principiul ”primul venit, primul evaluat” rămâne aplicabil, referindu-se la blocarea sumei alocate fiecărui proiect, în funcţie de ordinea depunerii acestora, cu condiţia parcurgerii cu succes a etapelor de evaluare, selecţie şi contractare; cu toate acestea, parcurgerea etapelor de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele care se încadrează în alocarea regională a apelului (conform principiului enunţat) se poate realiza fără a se respecta ordinea depunerii proiectelor, având în vedere faptul că pot exista situaţii în care pentru unele proiectele sunt necesare clarificări, iar pentru altele nu este necesar, unii solicitanţi răspund mai repede la solicitările de clarificări sau sunt disponibili pentru efectuarea vizitei la faţa locului într-un termen mai scurt;

- includerea în cadrul documentelor ce trebuie aduse de către entităţile de drept public în etapa precontractuală în conformitate cu prevederile HG93/2016, prezentând „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”;

- actualizarea „Modelului A - Opisul cererii de finanţare”.

Restul condiţiilor şi prevederilor din Ghidul Specific P.I. 3.1A rămân neschimbate.

 

Revizuirea Ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1 a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce priveşte modelul standard orientativ al contractului de finanţare, precum şi a Modelului F 5.1 - Acord de parteneriat model orientativ. Restul condiţiilor şi prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 

În ceea ce priveşte revizuirea Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1, principalele modificări prevăd:

- modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale, de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice, pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă;

- includerea situaţiei în care nu se aplică mecanismul de selecţie şi contractare pentru apelurile competitive, respectiv atunci când aceste apeluri sunt închise, iar valoarea solicitată a proiectelor depuse în cadrul regiunii de dezvoltare nu acoperă alocarea regională. In acest caz, Organismele Intermediare ale POR vor putea demara etapa precontractuală pentru toate proiectele care întrunesc punctajul minim, fără a mai aplica mecanismul etapizat de selecţie şi contractare, ceea ce elimină premisele competitiţionale în apelul respectiv;

- includerea menţiunii că pentru toate proiectele depuse în cadrul apelurilor competitive deschise la Organismele Intermediare, pentru care s-a întrunit punctajul minim de acceptare, dar nu s-a întrunit pragul de calitate, se pot solicita documentele aferente etapei de precontractare, pe riscul solicitantului, cu privire la contractarea proiectului în urma aplicării mecanismului descris în ghidul specific şi încadrarea în alocarea regională a proiectului;

- eliminarea din textul Ghidului General a prevederilor legate de obligativitatea depunerii proiectului tehnic (PT) şi sancţiunile aferente. Modificarea respectivă a fost inclusă în forma de contract aprobată prin ordinul MDRAP nr. 3170/07.12.2016, fiind omisă eliminarea prevederii din textul ghidului;

- actualizarea formei de contract cu prevederile legale în vigoare;

- actualizarea Modelului A – Opisul cererii de finanţare;

- actualizarea Modelului F – modelul orientativ al acordului de parteneriat anexă la cererea de finanţare.

Restul condiţiilor şi prevederilor din Ghidului solicitantului aferent P.I. 5.2 rămân neschimbate.

Ghidurile consolidate şi anexele aferente acestora pot fi consultate pe website-ul Agenţiei dedicat implementării POR în Sud Muntenia – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe, link-uri: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/ şi http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/, precum şi pe pagina web a programului - www.inforegio.ro.