Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-au publicat noi documente suport pentru dezvoltarea urbană!

por1405946187-1461132072.jpg

Autoritatea de Management pentru POR 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a publicat pe website-ul www.inforegio.ro un material ce conţine aspecte ce trebuie avute în vedere pentru finanţarea transportului public, precum şi un ghid privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014 - 2020 – Egalitatea de şanse şi tratament şi Dezvoltarea durabilă.

Aceste documente pot fi consultate şi pe pagina de Internet a Agenţiei - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/#sdu.

Documentul suport Jaspers reprezintă o fundamentare a bunei practici în domeniul Ajutorului de Stat şi Finanţării Transportului Public, bazată pe cele mai recente informaţii disponibile. Acesta a fost elaborat cu scopul de a sprijini autorităţile contractante în îndeplinirea cerinţelor de acces la finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020. Ghidul îndeplineşte acest scop, stabilind următoarele: condiţiile în care utilizarea fondurilor publice poate fi considerată ca nefiind Ajutor de stat sau poate fi considerată ca fiind Ajutor de stat compatibil cu piaţa internă; structurile de gestionare a prestării de servicii de Transport Public Local, ce trebuie implicate în vederea accesării fonduri prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, astfel încât să se evite încălcarea regulilor privind ajutoarele de stat, şi care sunt permise de legislaţia naţională; mecanismele de dotare a Operatorilor cu active noi sau recondiţionate, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, care nu încalcă regulile privind ajutorul de stat.

Prima parte a ghidului privind temele orizontale are ca scop facilitarea aplicării obiectivului orizontal al egalităţii de şanse şi de tratament în utilizarea fondurilor ESI pentru perioada 2014 - 2020 şi pentru a încuraja acţiuni şi măsuri eficiente în elaborarea şi implementarea proiectelor, în conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat dintre România şi Uniunea Europeană. Cea de-a doua parte are ca obiectiv facilitarea aplicării dezvoltării durabile în utilizarea fondurilor ESI pentru prezentul exerciţiu financiar şi pentru a încuraja întreprinderea de acţiuni, pentru a evita sau a reduce efectele dăunătoare asupra mediului şi a asigura beneficii nete pe plan social şi economic în toate stadiile de viaţă ale proiectelor, în conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat dintre România şi Uniunea Europeană.