Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-au publicat ghidurile specifice Priorităţilor de Investiţii 5.1 şi 5.2 aferente apelurilor de proiecte dedicate sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

Astăzi, 28 iulie, Autoritatea de Mangement pentru Programul Operaţional Regional a aprobat versiunile finale ale Ghidurilor solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte dedicate sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ceea ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi turismului, a contactelor directe între oameni".


Ghidurile specifice sunt valabile pentru proiectele ce urmează a fi implementate în cele 12 judeţe riverane Dunării, respectiv Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman pentru regiunea Sud-Muntenia. Astfel, acestea conţin informaţiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.


Depunerea cererilor de finanţare se face utilizând sistemul electronic - aplicaţia MY SMIS.


Menţionăm că pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării ghidurilor specifice.


Ghidurile pot fi consultat pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 5, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/, precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro.