Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-au negociat alocările financiare POR pentru dezvoltarea urbană a Municipiilor reşedinţă de judeţ din Sud Muntenia

axa4-1504689377.png

Municipiile reşedinţă de judeţ din Sud Muntenia şi-au stabilit obiectivele de investiţii, pe care le vor derula cu ajutorul fondurilor nerambursabile alocate prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020!

La începutul lunii septembrie s-a semnat acordul de negociere privind alocările financiare din cadrul obiectivelor specifice ale Axei prioritare 4, prin care regiunea Sud Muntenia dispune de fonduri nerambursabile în valoare totală de 201,09 milioane de euro.

Prin acest document, cele şapte municipii reşedinţă de judeţ de la nivelul regiunii Sud Muntenia, în calitate de beneficiari eligibili, au stabilit noile alocări financiare pentru priorităţile de investiţii aferente următoarelor Obiective Tematice (OT): OT 4 - economie cu emisii reduse de carbon; OT 6 - conservarea şi protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; OT 9 – promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei şi a discriminării şi OT 10 - investiţiile în educaţie, formare şi formare profesională pentru competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

Din valoarea totală alocată regiunii noastre sunt disponibile fonduri astfel: pentru mobilitatea urbană (P. I. 4.1) – 163,33 milioane de euro, pentru revitalizarea urbană (P.I. 4.2) – 18,15 milioane de euro, pentru regenerarea comunităţilor defavorizate (P.I. 4.3) – 8,53 milioane de euro, pentru educaţie (P.I. 4.4) – 11,09 milioane de euro.

În cadrul procesului de negociere s-au convenit de comun acord noile alocări financiare pe cele cinci Obiective specifice, pentru fiecare dintre cele şapte municipii reşedinţă de judeţ (conform tabelului de mai jos).

În cadrul ultimei întâlniri de lucru, potenţialii beneficiari – municipiile reşedinţă de judeţ din Sud Muntenia au identificat o serie de idei de proiecte pe fiecare Obiectiv specific aferent acestei linii de finanţare POR.

În urma acestui proces de negociere, fiecare municipiu participant trebuie să se asigure că îşi menţine alocările financiare pentru minim două Obiective specifice, din care obligatoriu pentru Obiectivul specific 4.1, pentru care să fi identificat idei de proiecte în documentele strategice. De asemenea, în urma negocierii nu vor fi depăşite alocările financiare de la nivel regional pe fiecare obiectiv specific.

axa4alocari-1504689738.png