Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-au lansat primele linii de finanţare în cadrul POR 2014 – 2020!

15 martie este data în care Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 se aliniază la start alături de celelalte programe de finanţare europeană!
Primele două ghiduri specifice din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, pentru tipurile de intervenţii referitoare la drumurile judeţene (6.1) şi la eficienţa energetică a clădirilor rezidenţiale (3.1 A) au fost lansate astăzi, în cadrul conferinţei de presă susţinute de viceprim-ministrul Vasile Dîncu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
Spre deosebire de precedenta perioadă de programare, 2007 - 2013, prin care au mai fost finanţate investiţiile locale şi regionale în dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” din POR 2014 - 2020 va finanţa: modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri şi podeţe, acces la proprietăţi - aflate în domeniul public), care asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu reţeaua TEN-T; construirea unor noi segmente de drum judeţean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres; construirea/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean, ce vor face parte din drumul judeţean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii şi alte elemente pentru creşterea siguranţei circulaţiei; construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/ noduri rutiere (doar pentru asigurarea conectivităţii directe la autostrăzi TEN-T a drumurilor judeţene) şi construirea pasarelelor pietonale.
Alocarea financiară la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene şi crearea de legături cu reţeaua de transport europeană este de peste 125 milioane de euro (fonduri FEDR şi de la bugetul de stat).

În cadrul apelului destinat clădirilor rezidenţiale prin Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor” – operaţiunea 1 „Clădiri rezidenţale” din cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, regiunea Sud Muntenia va avea o alocare financiară de peste 57 milioane de euro.
Conform ghidului solicitantului, aplicanţii eligibili în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor. Valoarea minimă eligibilă pentru un proiect finanţat în cadrul acestei priorităţi este de 100.000 de euro, iar valoarea sa maximă nu poate depăşi 5 milioane de euro. Obiectivul specific vizează creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale.

Ghidurile solicitantului aferente celor două priorităţi de investiţii pot fi consultate pe website-ul nostru http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, precum şi pe pagina de Internet a programului – www.inforegio.ro.