Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a revizuit Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 2.1.A – Microîntreprinderi!

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014 – 2020, a emis astăzi, 11 iulie, Ordinul nr. 1007/11.07.2016, pentru aprobarea modificării Anexei „Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 765/26.05.2016.

Ordinul MDRAP nr. 1007/11.07.2016, împreună cu varianta consolidată a Ghidului pot fi consultate pe website-ul dedicat exclusiv programului Regio - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/.