Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat versiunea finală a Ghidului specific POR/8/8.1/8.3/B - Grup vulnerabil „Persoane cu dizabilităţi”

untitled-1496231407.png

Astăzi, 31 mai, s-a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente P.O.R./8/8.1/8.3/B Grup vulnerabil „Persoane cu dizabilităţi”, din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.

Apelul naţional lansat are un buget alocat de 16,65 milioane de euro, din care 14,15 milioane de euro reprezintă alocare FEDR şi 2,5 milioane de euro contribuţie naţională (2,17 milioane de la bugetul de stat şi 0,33 milioane de euro - cofinanţarea asigurată de beneficiari).

Proiectele se pot depune începând cu data de 1 iulie 2017, ora 00:00. Cererile de finanţare vor putea fi transmise până în data de 31 decembrie 2017, ora 24:00.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei, secţiunea Program > Axe > Axa 8 - Infrastructură de sănătate şi socială, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/, precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro.