Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat varianta de lucru a Programului Operaţional Iniţiativa pentru IMM-uri!

Marţi, 23 februarie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a publicat varianta de lucru a Programului Operaţional Iniţiativa pentru IMM-uri (POIIMM)!

Programul, ce va fi finanţat exclusiv din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), va acoperi toate cele şapte regiuni ale ţării, prin intermediul unei singure Axe prioritare - Creşterea accesului la finanţare a IMM-urilor din România. Astfel, beneficiarii POIIMM sunt IMM-urile non-agricole din mediul urban şi rural pentru acele activităţi ce nu sunt finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

Versiunea de lucru prevede acordarea de credite către IMM la nivel naţional, în funcţie de cererea acestora, fără obiective regionale. Totodată, în cadrul instrumentului de garanţie neplafonată, plăţile se vor efectua numai în cazul în care împrumuturile nu sunt achitate de către IMM-uri, în ordinea primirii cererilor de plată, nefiind condiţionate de localizarea investiţiei într-una dintre categoriile de regiuni.

POIIMM va facilita accesul IMM-urilor la finanţare prin furnizarea de garanţii printr-un instrument ce va utiliza resurse HORIZON 2020, FEI, BEI şi FEDR, în cooperare cu BEI/FEI şi cu scopul de a genera împrumuturi adiţionale IMM-urilor. Pentru a spijini creşterea competitivităţii IMM-urilor, în implementarea POIIMM se va acorda o atenţie specială activităţilor inovative, inclusiv prin crearea unui sub-portofoliu minim de credite ce corespund criteriilor de eligibilitate HORIZON 2020. POIIMMM va sprijini accesul IMM-urilor la finanţare prin combinarea fondurilor FEDR cu cele ale altor programe sprijinite din resursele UE. Scopul este de a dezvolta IMM-urile prin facilitarea şi maximizarea sinergiilor dintre programele existente privind sprijinirea IMM-urilor, la nivel naţional, dar şi european.

Programul destinat exclusiv întreprinderilor mici şi mijlocii poate fi consultate pe website-ul nostru http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/poiimm_20142020_ro_draft.pdf, precum şi pe pagina de Internet a programului – www.inforegio.ro.