Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 3.1 C – Iluminat public

În data de 6 decembrie s-a lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte având titlul POR/2017/3/3.1/C/1/BI, POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 13 decembrie 2017.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea eficienței energetice în iluminatul public.

Prioritatea de investiție 3.1, Operaţiunea C – ”Iluminat public” va sprijini activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru scăderea consumului de energie primară în iluminatul public.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100.000 de euro și maximum 5.000.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanțării nerambursabile.

Condițiile de accesare a finanțării sunt detaliate în Ghidul specific, ce poate fi consultat pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198, precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro.