Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat manualul de utilizare a sistemului MySMIS

Începând de astăzi, 8 martie, pe site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia - http://regio.adrmuntenia.ro găsiţi ultima versiune a manualului de utilizare a sistemului informatic pentru depunerea proiectelor europene - MySMIS2014+, realizat de Ministerul Fondurilor Europene. Cu ajutorul acestui manual, cei care doresc să obţină finanţare din fonduri europene vor putea să-şi completeze mai uşor aplicaţiile online. MySMIS2014 poate fi utilizat pentru testare publică până în data de 18 martie a.c..
Documentele aferente ultimei versiuni a manualului se regăsesc pe website-ul nostru - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/.
În cazul în care aveţi nelămuriri privind acest manual sau sesizaţi probleme de soft, vă rugăm să transmiteţi comentarii la adresa de e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
Reamintim că aplicaţia MySMIS a fost elaborată de către MFE, împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru a facilita schimbul electronic de informaţii între beneficiari şi autorităţile cu atribuţii în gestionarea fondurilor europene structurale şi de investiţii.
Orice persoană juridică interesată de testarea aplicaţiei IT trebuie să fie înregistrată în sistem de către reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, obligatoriu prin utilizarea propriului Certificat digital calificat pentru semnarea electronică a documentelor.
Certificatele digitale calificate sunt folosite şi în alte situaţii de interacţiune cu autorităţile (ex.: depunerea de declaraţii fiscale la ANAF). Sunt acceptate în sistem toate certificatele digitale calificate emise în condiţiile legii. În cadrul proiectelor ce urmează a fi finanţate, costurile aferente procurării certificatelor digitale calificate sunt eligibile.
Totodată, menţionăm că atât în faza de testare, cât şi după lansarea în producţie, o persoană juridică va putea înscrie mai mulţi utilizatori pentru completarea informaţiilor din cererea de finanţare. Apelurile deschise în sistem în perioada de testare vor conţine prevederi ale ghidurilor ce pot suferi modificări în varianta finală.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POR 2014 - 2020 puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.