Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat Instrucţiunea nr. 63, privind solicitarea documentelor pentru precontractare

untitled-1508231678.png

În data de 16 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis Instrucţiunea nr. 63, privind solicitarea documentelor pentru precontractare.

Prezenta instrucţiune vizează următoarele:

- în termen de 30 de zile calendaristice de la transmiterea scrisorii Organismului Intermediar de solicitare de documente pentru etapa de precontractare, solicitanţii trebuie să transmită toate documentele solicitate prin ghidul general şi/sau ghidurile specifice apelurilor de proiecte. Excepţie în ceea ce priveşte documentele ce trebuie transmise în termenul menţionat sunt de asemenea prezentate în ghidul general şi/sau ghidurile specifice;

- nerespectarea prevederilor de la punctul 1 atrage respingerea proiectului conform prevederilor existente în ghidul general şi/sau ghidurile specifice;

- în cazul în care în urma verificării documentelor transmise de către beneficiari, există necorelări în cadrul cererii de finanţare şi/sau între cererea de finanţare şi documentele suport, Organismele Intermediare din cadrul Agenţiilor pentru dezvoltare regională, pot solicita clarificări, în afara termenului de 30 de zile amintit, cu scopul ca documentaţiile de contractare să fie corecte şi corelate.

Instrucţiunea nr. 63/16.10.2017 poate fi consultată pe website-ul Agenţiei, secţiunea Program > Documente > Instrucţiuni, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea63.pdf, precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro.