Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat Ghidul specific pentru Prioritatea de investiţii 8.1 – Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilităţi, varianta consolidată

regio1424941184-1499932158.jpg

În data de 12 iulie s-a modificat Ghidul specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 - Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilităţi şi P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI - Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilităţi, din cadrul POR 2014 - 2020.

Principalele modificări prevăd:

- prelungirea perioadei de pregătire proiecte şi deschiderea apelurilor pentru depunerea proiectelor în data de 20 iulie 2017;

- corectarea unor necorelări între cerinţele din Ghidul solicitantului şi anexele sale;

- inserarea clauzei specifice cu privire la scăderea valorii eligibile sub valoarea eligibilă minimă, după semnarea contractului de finanţare, ca urmare a desfăşurării procedurii de achiziţie publică.

Restul condiţiilor şi prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

Forma consolidată a Ghidului specific poate fi descărcată de pe site-ul dedicat implementării Programului Operaţional Regional în regiunea Sud Muntenia, http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Program > Axe > Axa 8 - Infrastructură de sănătate şi socială, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/ sau de pe www.inforegio.ro.