Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat Ghidul specific pentru dezvoltarea incubatoarelor de afaceri (P.I. 2.1 B), în consultare publică!

intelligentsmene-1487762854.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 a publicat astăzi, 22 februarie, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Priorităţii de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” - 2.1. B - Incubatoare de afaceri.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei - http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea POR 2014-2020 > Axe > Axa 2, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/, precum şi pe site-ul programului, www.inforegio.ro.

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa: info@mdrap.ro, până în data de 21 martie. AM POR menţionează că nu va formula răspunsuri individuale la solicitări de clarificare, propuneri, observaţii primite în baza acestei variante a Ghidului specific.