Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat documentul consultativ al Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 (iulie 2014)

por-1405946187.jpg

Agenţia pentru Dezvoltare Regională, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2007 - 2013, a publicat pe site-ul www.adrmuntenia.ro ultima versiune de lucru a documentului consultativ al Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 (iulie 2014). POR 2014 - 2020 s-a construit pe o abordare de jos în sus şi de sus în jos, în cadru partenerial larg, priorităţile de dezvoltare ale Programului, având la bază nevoile comune de dezvoltare ale regiunilor, identificate în Planurile de Dezvoltare Regională, iar direcţiile de acţiune POR 2014 - 2020 ţinând cont de priorităţile de finanţare relevante ale strategiilor naţionale, cu luarea în considerare a specificităţilor regiunilor de dezvoltare. Astfel, viitorul Program Operaţional Regional se adresează atât regiunilor sau zonelor mai sărace ale ţării, în scopul recuperării decalajelor de dezvoltare, cât şi regiunilor mai dezvoltate, pentru a le valorifica potenţialul competitiv, într-o măsură cât mai mare.

În perioada de programare 2014 - 2020, Programului Operaţional Regional îi sunt alocate aproximativ 7,9 miliarde de euro, din care 6,7 miliarde de euro (inclusiv rezerva de performanţă) reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, respectiv circa 1,2 miliarde de euro contribuţia naţională, asigurată din fonduri publice naţionale (buget de stat, bugete locale). Pentru atingerea obiectivului general POR 2014 - 2020, alocarea fondurilor se va realiza diferenţiat, în funcţie de nivelul de dezvoltare al regiunilor. Bucureşti-Ilfov, regiunea mai dezvoltată, va beneficia de o alocare fixă, în timp ce celelalte şapte regiuni de dezvoltare din România, ce fac parte din categoria regiunilor mai slab dezvoltate, vor beneficia de o alocare financiară orientativă în funcţie de nivelul populaţiei şi suprafaţa acestora.

Versiunea de lucru a Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 poate fi consultată pe website-ul www.adrmuntenia.ro, secţiunea Planificare Regională şi Parteneriate > Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, link: http://www.adrmuntenia.ro/imagini/upload/por20142020_site.doc.

Comentariile pentru această versiune de lucru a POR 2014 - 2020 pot fi transmise la adresa de e-mail programe@adrmuntenia.ro.