Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat Documentul consultativ al Programului Operaţional Regional 2014 - 2020

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, a publicat prima versiune de lucru a documentului consultativ al Programului Operaţional Regional 2014-2020. Acest document strategic îşi propune să completeze şi să dezvolte direcţiile şi priorităţile de dezvoltare regională conţinute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) şi Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR) 2007 – 2013, implementate prin POR 2007 – 2013, precum şi prin alte programe naţionale.

Prin POR sunt propuse atât investiţii în diferitele tipuri de infrastructuri, cât şi în servicii, diferenţiate în funcţie de gradul de dezvoltare şi specificul regiunilor, formulând un set de priorităţi şi măsuri adecvate pentru optimizarea raportului nevoi - resurse şi identificarea mijloacelor necesare realizării obiectivelor propuse.

POR 2014 - 2020 îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurii şi a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potenţialul lor de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic. Promovarea unei participări echilibrate a tuturor regiunilor la procesul de dezvoltare socio-economică, concomitent cu valorificarea potenţialului local/ regional, constituie în continuare componente esenţiale ale dezvoltării regionale înRomânia. Este necesar ca diferitele probleme specifice fiecărei regiuni să fie abordate în mod diferenţiat, iar procesul de luare a deciziilor la nivel naţional să reflecte acest lucru. Dezvoltarea regională viitoare trebuie să se construiască pe experienţa şi cunoştinţele existente la nivel local/ regional, precum şi pe înţelegerea nevoilor şi a priorităţilor locale, în funcţie de potenţialul şi resursele proprii fiecărei regiuni (în sensul valorificării experienţei acumulate deja).

Comentariile partenerilor de dialog pe marginea documentului publicat pot fi trimise la adresa de e-mail programareregionala@mdrap.ro.

Documentul consultativ al Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 poate fi consultat pe pagina de internet a Agenţiei - www.adrmuntenia.ro, secţiunea Planificare Regională şi Parteneriate - Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, link: http://www.adrmuntenia.ro/static/832/programul-operational-regional-2014--2020.html