Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat Centralizatorul propunerilor, observaţiilor şi întrebărilor primite în cadrul consultării publice privind Prioritatea de investiţii 7.1 din cadrul POR 2014 - 2020

Astăzi, 14 martie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) a publicat Centralizatorul propunerilor, observaţiilor şi întrebărilor primite în cadrul consultării publice privind Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice”, din cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 7 „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”.

Întrebările şi răspunsurile pot fi consultate pe website-ul nostru - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/.

Reamintim că AM POR a publicat, în data de 13 noiembrie 2015, în consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 7 „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice”.

Conform acestui ghid, solicitanţii eligibili în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt unităţile administrativ-teritoriale ale staţiunilor turistice şi parteneriatele între aceste UAT-uri. Valoarea minimă eligibilă pentru un proiect finanţat în cadrul acestei priorităţi este de 500.000 de euro, iar valoarea sa totală nu poate depăşi 5 milioane de euro.

Principalele acţiuni ce vor fi finanţate vizează activităţi care vor fi localizate în staţiuni turistice, conform prevederilor HG nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectele elaborate vizează următoarele acţiuni:

  • dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, reţele de captare şi transport, parcuri) în conformitate cu prevederile OG nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  • crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
  • amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
  • dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracţiilor turistice;
  • activităţi de marketing şi promovare turistică ale obiectivului finanţat.