Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de investiţii 3.1!

A fost modificat Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale.

Acesta a fost corelat cu modificările aduse Ghidului solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, aprobate în luna mai 2016.

Varianta consolidată a fost publicată pe website-ul nostru - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 - 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, precum şi pe pagina de Internet a programului - www.inforegio.ro, secţiunea Apeluri de proiecte, unde este disponibilă şi o sinteză a modificărilor aduse acestui Ghid.