Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul specific al solicitantului pentru cel de-al doilea apel POR pentru modernizarea drumurilor județene

Joi, 7 decembrie, s-a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR 2016/6/6.1/2, din cadrul POR 2014-2020.

Principalele modificări prevăd:

- admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare;

- hotărârile de Guvern aprobate privind modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public judeţean sau de interes local/sau documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre se vor putea depune până la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare;

- actualizarea Ghidului solicitantului, inclusiv a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general, precum și urmare modificării Legii nr. 265/2008, prin care se elimină obligativitatea întocmirii auditului rutier pentru drumurile județene.

 

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul: www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Condițiile de accesare a finanțării sunt detaliate în Ghidul specific, ce poate fi consultat pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 6, link: http://regio.adrmuntenia.ro/axa-6/static/1201, precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro.