Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul specific 3.1 B – Clădiri publice!

axa31b-1496043501.png

A fost prelungit până în data de 4 octombrie 2017, ora 10:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI - Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea B - Clădiri publice, precum şi prima perioadă de depunere a proiectelor, cu o lună.

Modificarea a fost determinată de intrarea în vigoare a Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 2641/04.04.2017 (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252/11.04.2017), privind modificarea şi completarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.157/2007, care a necesitat o serie de modificări în cadrul Ghidului specific.

Principalele modificări ale Ghidului specific 3.1 B – Clădiri publice se referă la:

- revizuirea Anexei 3.1.B-3f - Cerinţele minime de performanţă energetică, intitulată „Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădirile existente şi elemente de anvelopă ale acestora”, în conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 2641/04.04.2017 (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252/11.04.2017), privind modificarea şi completarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.157/2007;

- revizuirea cerinţei privind atingerea unui nivel de minim 10% din consumul total de energie primară ce este realizat din surse regenerabile de energie, prin precizarea raportării consumului de energie din surse regenerabile la consumul total de energie primară înregistrată la finalul implementării proiectului;

- integrarea în conţinutul Ghidului specific a modificărilor aplicabile acestor apeluri de proiecte, realizate prin Ordinul nr. 2717/13.04.2017, pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1021/2015, pentru aprobarea Ghidului Solicitantului. Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020”;

- revizuirea Anexei 3.1.B -2 - Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii;

- actualizarea Anexei 3.1.B-3d - Grila de analiză a conformităţii şi calităţii SF/DALI, prin includerea în cadrul acesteia a Grilei de analiză  a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate pentru obiective mixte de investiţie (SF obiectiv mixt), conform legislaţiei aplicabile în vigoare;

- actualizarea Anexei 3.1.B- 5 - Descrierea indicatorilor;

- actualizarea Modelului D – Macheta privind analiza şi previziunea financiară;

- includerea în cadrul documentelor ce trebuie aduse de către solicitanţi în etapa precontractuală, în conformitate cu prevederile HG nr. 93/2016, a Formularului nr.1 – „Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri europene”;

- revizuirea Anexa 3.1.B-6 - Contract de finanţare (model orientativ), prin includerea în cadrul acesteia doar a clauzelor contractuale specifice ale modelului orientativ al Contractului de finanţare, care se integrează în Anexa 10.8 „Forma de contract – model orientativ al Contractului de finanţare” la Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările şi completarile ulterioare;

- actualizarea Modelului D – Macheta privind analiza şi previziunea financiară.

Totodată, pentru a veni în sprijinul potenţialilor solicitanţi, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat un exemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor aferenţi proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI. Respectivul document nu face parte din Ghidul specific.

Forma consolidată a Ghidului specific, precum şi Sinteza principalelor modificări şi documentul sus-menţionat sunt publicate pe website-ul Agenţiei - http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/, precum şi pe site-ul programului, www.inforegio.ro.