Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul solicitantului POR 2014 – 2020!

untitled-1507272027.png

În data de 5 octombrie s-a publicat forma consolidată a Ghidului solicitantului – Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020!

Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 6302, de modificare a Ghidului general al solicitantului, precum şi a mai multor ghiduri specifice pentru POR 2014-2020, cu privire la forma de contract aplicabilă, a fost emis marţi, 3 octombrie.

Modificările vizează următoarele aspecte:

• clarificarea prevederilor contractuale legate de introducerea datelor în MYSMIS pentru apelurile de proiecte retrospective (apeluri destinate introducerii datelor în MYSMIS pentru proiectele depuse în format clasic la sediul Agenţiilor de dezvoltare regională);

• uniformizarea termenelor de lansare a achiziţiei aferente proiectului tehnic şi a contractelor principale de lucrări/echipamente/servicii şi stabilirea modalităţii de calcul a termenelor respective raporat inclusiv la necesitatea obţinerii codului MYSMIS pentru a respecta prevederile Ordinului nr. 1284/2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene;

• includerea prevederilor legate de posibilitatea acordării prefinaţării în tranşe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului pentru acoperirea contravalorii cheltuielilor necesare implementării proiectului, în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

• clarificarea unor elemente legate de depunerea şi verificarea proiectului tehnic ulterior intrării în vigoare a contractului de finanţare;

• includerea unor clauze contractuale pentru situaţii legate de supracontractarea unor proiecte;

• precizarea faptului că forma de contract nu se aplică pentru apelurile de proiecte lansate pentru implementarea SUERD din cadrul POR 2014 - 2020, fiind necesară o nouă formă de contract care să detalieze obligaţiile şi responsabilităţile Organismului Intermediar (OI) care evaluează, selectează şi contractează proiectele şi, respectiv, ale OI responsabil cu monitorizarea şi implementarea proiectelor SUERD.

Modificările formelor contractelor de finanţare se aplică pentru toate apelurile lansate la data modificării Ghidului general. Modificările se aplică pentru toate proiectele pentru care nu a fost demarată contractarea la nivelul AM POR.

În plus, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului mai sus menţionat se vor realiza demersurile necesare pentru întocmirea actelor adiţionale pentru contractele de finanţare în vigoare.

Ghidul solicitantului, cu anexele aferente (în format word şi .pdf), precum şi ordinul de modificare sunt publicate pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Ghidul general, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1305/ghidul-general/, precum şi pe website-ul www.inforegio.ro.