Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane

untitled-1506583376.png

Miercuri, 27 septembrie, s-a modificat Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI.

Principalele modificări, ce sunt prevăzute în Sinteza principalelor modificărilor a Ghidului solicitantului, vizează:

- extinderea termenului de depunere a proiectelor complementare;

- corelarea, explicitarea şi completarea unor aspecte prevăzute în forma iniţială a ghidului, privind activităţile eligibile;

- includerea unor documente statutare ale partenerilor eligibili pentru etapa precontractuală;

- includerea subactivităţii eligibile privind Construirea de parcaje pentru biciclete;

- includerea şi explicitarea unor aspecte procedurale privind verificarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă;

- includerea în cadrul subcategoriei 45 -
Cheltuieli pentru consultanţă, a cheltuielilor eligibile privind serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;

- includerea cheltuielilor privind reţelele aferente unor sisteme de utilităţi publice, din corpul infrastructurii rutiere, în categoria cheltuielilor eligibile.

Forma consolidată a Ghidului, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei, secţiunea
Program > Axe > Axa 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/, precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro.