Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 2.2

untitled-1489570876.png

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat ieri, 14 martie, varianta revizuită a Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/102/2/2, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiţii 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.

Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017, publicat în data de 23.02.2017), în ceea ce priveşte:

- modelul standard orientativ al contractului de finanţare;

- termenul aferent depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate, în etapa precontractuală.

În cadrul Anexei 1.5.a - Macheta Analiza şi previziunea financiară, la foaia de lucru „1B - Contul de profit şi pierdere” – linia 6 „Cifra de afaceri netă” şi linia 18 „Venituri din exploatare – total” a fost corectată formula prin diminuarea reducerilor comerciale acordate; iar la foaia de lucru „1C - Analiza financiară extinsă” – linia 20 „Capital propriu”, a fost corectată referinţa la Bilanţul contabil.

Totodată se include excepţia depunerii cererii de finanţare prin împuternicit special, în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident. Restul condiţiilor şi prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

Ghidul, împreună cu anexele revizuite pot fi consultate pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 2 – IMM, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/.