Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 2.1

untitled-1490022297.png

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, a publicat azi, 20 martie, o nouă revizuire a Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce priveşte modelul standard orientativ al contractului de finanţare, precum şi termenul aferent depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate, în etapa precontractuală. Restul condiţiilor şi prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

Data limită până când mai pot fi depuse proiecte în cadrul Priorităţii de investiţii 2.1 este 27aprilie a.c., ora 12:00!

Ghidul, împreună cu anexele revizuite pot fi consultate pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 2 – IMM, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/, precum şi pe site-ul programului - www.inforegio.ro.