Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte vizând îmbunătățirea mediului urban!

Astăzi, 19 februarie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a modificat Ghidul specific al solicitantului pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Forma consolidată a ghidului, precum și Ordinul de ministru pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 4, https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199 sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.