Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidului solicitantului pentru eficientizarea energetică – 3.1 B - Clădiri public

În data de 19 decembrie s-a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului solicitantului pentru Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B - Clădiri publice, din cadrul POR 2014-2020.

Principalele modificări prevăd:

  • pentru dovedirea dreptului invocat de beneficiar asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția (dacă documentele finale privind proprietatea publică nu au fost depuse înainte de semnarea contractului de finanţare), se acceptă:
    • extrasul de carte funciară actualizat din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică asupra imobilului, precum și încheierea;
    • Hotărârea Guvernului actualizată, publicată în Monitorul Oficial al României, privind proprietatea publică asupra imobilului, cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.
  • actualizarea clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.

Forma modificată și completată a Ghidului specific poate fi consultată pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/axa-3.