Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat, spre consultare publică, Ghidul specific pentru infrastructura de turism – SUERD

axa71459593652-1496125630.jpg

S-a lansat în consultare publică Ghidul specific pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/7/7.1/SUERD1 – Axa prioritară 7 „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020.

Ghidul solicitantului conţine informaţii despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecţie, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.

Investiţiile care se vor realiza în infrastructura de turism au ca scop creşterea economică a zonelor aflate în declin economic, dar care dispun de un potenţial turistic valoros, în vederea creşterii numărului mediu de salariaţi din staţiunile turistice şi acoperă diversele nevoi de dezoltare de la nivel regional şi local de pe teritoriul celor 12 judeţe riverane Dunării (Caraş Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa) în cadrul a patru regiuni de dezvoltare parcurse de fluviul Dunărea de dezvoltare ale României (Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest, Vest).

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 9 iunie 2017.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 7 – Turism > SUERD, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1284/axa-7--turism/, precum şi pe site-ul programului - www.inforegio.ro.