Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea C - IMM în parteneriat cu ITT

untitled-1494826895.png

La sfârşitul săptămânii trecute s-a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent Priorităţii de investiţii 1.1, Operaţiunea C - IMM în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic (ITT) din cadrul Axei 1 „Promovarea transferului tehnologic” a POR.

Eventualele observaţii asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 28 mai 2017, ora 16:00. La acestea se va răspunde centralizat odată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare publică a documentului menţionat, dacă va fi cazul.

Nu se va răspunde la solicitările transmise de către potenţialii solicitanţi care implică analize privind încadrarea în prevederile Ghidului specific şi respectarea criterilor de conformitate/eligibilitate. AM POR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanţii la finanţare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Forma finală a ghidului va fi publicată odată cu finalizarea analizelor regionale privind identificarea domeniilor regionale de specializare inteligentă.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei - http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea POR 2014-2020 Program > Axe >  Axa 1 - Transfer tehnologic, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1278/axa-1--transfer-tehnologic/, precum şi pe site-ul programului - www.inforegio.ro.