Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat cel de-al doilea apel de proiecte aferent Priorităţii de investiţii 7.1

axa71459593652-1490108642.jpg

MDRAPFE a publicat versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2017/7/7.1/2, Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice”, aprobată astăzi, 21 martie, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Ghidul solicitantului conţine informaţii despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecţie, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.

Depunerea cererilor de finanţare se face utilizând sistemul integrat de management - aplicaţia MY SMIS.

Astfel, începând de astăzi, 21 martie, se deschide apelul nr. POR 2017/7/7.1/2, ce se va încheia în data de 21 octombrie a.c.. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data deschiderii apelului, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21 aprilie 2017.

Precizăm că finanţarea proiectelor se va face respectând principiul competitivităţii, în ordinea punctajului obţinut doar după parcurgerea tuturor etapelor de selecţie din primul apel POR 2016/7/7.1/1 şi în limita sumelor ce rămân disponibile. Proiectele depuse în cadrul celui de-al doilea apelul se vor finanţa numai dacă proiectele depuse în primul apel nu utilizează integral alocarea precizată în Ghidul specific apelului.

În utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 7 - Turism, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1284/axa-7--turism/, precum şi pe site-ul programului - www.inforegio.ro.