Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat apelul pentru scrisorile de intenţie, în vederea identificării expresiilor de interes din partea potenţialilor beneficiari ai Axei prioritare 1 POR

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional (POR), lansează metodologia pentru scrisoarea de intenţie în vederea identificării expresiilor de interes din partea potenţialilor beneficiari, respectiv entităţile de inovare şi transfer tehnologic (EITT) şi parcurile ştiinţifice, care intenţionează să aplice pentru finanţare din POR – Axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic”.

Metodologia pentru completarea scrisorii de intenţie este disponibilă pe website-ul Agenţiei, destinat exclusiv implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Program > Axe > Axa 1 - Transfer tehnologic, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1278/axa-1--transfer-tehnologic/.

Cei interesaţi să acceseze fonduri nerambursabile POR sunt invitaţi să completeze şi să transmită electronic Scrisorile de Intenţie până în data de 17 martie 2017, către Serviciul Dezvoltare, e-mail: programe@adrmuntenia.ro, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

Menţionăm faptul că acest apel pentru scrisorile de intenţie reprezintă ultima etapă din procesul de elaborare a Documentului Cadru Regional (Concept note), care, ulterior finalizării, urmează să fie avizat de Consorţiul Regional de Inovare şi aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională. După finalizarea acestei etape, se va lansa Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte aferent Axei prioritare 1 a POR.