Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice

În data de 27 decembrie Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiţii 3.1 - "Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor", Operaţiunea B - Clădiri Publice.

În cadrul acestui apel, proiectele vor fi depuse exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, în perioada 28/02/2017 ora 10:00:00 – 28/08/2017 ora 10:00:00.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi cosultate pe website-ul Agenţiei dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica// , precum şi pe pagina de internet a programului – www.inforegio.ro.