Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor

imm-1482486780.jpg

Astăzi, 23 decembrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat Ghidul specific Priorităţii de Investiţie 2.2 – „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”, în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”.

Beneficiari ai fondurilor nerambursabile pentru Prioritatea de investiţie 2.2 vor fi societăţile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 172,94 milioane de euro, regiunii Sud Muntenia revenindu-i 27,22 milioane de euro.

Proiectele propuse trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiţii în active corporale finanţabile prin ajutor de stat regional. Este opţională includerea, în proiect, a investiţiilor finanţabile prin ajutor de minimis şi/sau a investiţiilor finanţabile prin ajutor de stat regional în active necorporale.

În cadrul acestui apel, proiectele vor fi depuse exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, în perioada 23.02.2017, ora 12:00 – 23.08.2016, ora 12:00.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi cosultate pe website-ul Agenţiei dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axa 2, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/, precum şi pe pagina de internet a programului – www.inforegio.ro.