Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat apelul de proiecte aferent Priorității de investiţii 2.1.B – Incubatoare de afaceri

Ieri, 4 decembrie, s-a lansat apelul de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri), aferent Axei prioritare 2, Priorității de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri sectoriale.

Cererile de finanțare se vor putea depune exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS (disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis), începând cu data de 5 februarie 2018, pe parcursul a 3 luni.

Toate cererile de finanțare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Vor fi selectate în vederea contractării, în limita alocării financiare disponibile, proiectele ce au obținut cele mai mari punctaje la evaluarea tehnică și financiară.

Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 de euro și maximum 7 milioane de euro.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

  • entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele);
  • parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.

Condițiile de accesare a finanțării sunt detaliate în Ghidul specific, ce poate fi consultat pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 2, link: http://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/720/2-1-B-Incubatoare.rar, precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro.