Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a inaugurat Şcoala „Ion Ghica” din Ghergani, reabilitată prin programul Regio 2007 - 2013

racarighergani11-1462889876.jpg

În data de 10 mai, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a participat la inaugurarea unităţii şcolare din satul Ghergani, oraşul Răcari, reabilitată şi modernizată printr-un proiect european, realizat cu fonduri nerambursabile prin programul Regio 2007 - 2013.

Unitatea Administrativ-Teritorială (UAT) Răcari, în calitate de beneficiar, a obţinut finanţare europeană în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infrastructură educaţională Şcoala Ghergani, judeţul Dâmboviţa”, UAT Răcari a semnat contractul de finanţare în toamna anului 2010, având o perioadă de implementare de aproximativ 68 de luni.

Valoarea totală a investiţiei a fost de peste 9,1 milioane de lei, din care valoarea totală eligibilă a fost de peste 6,48 milioane de lei (fonduri FEDR – 5.513.939,80 lei; fonduri de la bugetul de stat – 843.308,44 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului – 129.739,76 lei).

Acest proiect a vizat îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prin asigurarea pe de o parte a creşterii calităţii infrastructurii educaţionale, iar pe de altă parte a accesului la educaţie în mod nediscriminatoriu. Astfel, au fost realizate lucrări de reabilitare, modernizare şi extindere a corpurilor C1 şi C2 ale şcolii şi a fost construit un corp nou. Unitatea de învăţământ din Ghergani va deservi peste 170 de elevi de clasele V – VIII, care vor beneficia, în urma implementării acestui proiect european, de săli de clasă spaţioase, dotări moderne de mobilier şi echipamente didactice, sală de sport, precum şi de un teren de sport multifuncţional.

 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.