Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a deschis apelul de proiecte pentru îmbunătăţirea infrastructurii de primiri urgenţe, prin POR!

untitled-1503296065.png

Vineri, 18 august, s-a emis ordinul pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivului Specific 8.2 „Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă”, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe.

Începând cu 18 octombrie 2017, ora 12:00, timp de şase luni, unităţile administrativ-teritoriale pot depune, prin sistemul electronic My SMIS 2014+, cereri de finanţare în cadrul apelului P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni – cod apel POR/180/8/2.

Alocarea totală este de 61,74 milioane de euro. Rata de cofinanţare este acordată astfel: 50% din partea Uniunii Europene, prin FEDR, 48% din bugetul de stat, iar 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanţare din partea solicitantului.

Activităţile finanţate se referă la:

• reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea unităţilor de primiri urgenţe/ componentelor de primiri urgenţe din unităţile funcţionale regionale de urgenţe şi din cadrul componentelor de interes strategic a reţelelor din unităţi spitaliceşti de urgenţă;

• accesibilizarea spaţiului destinat serviciilor şi a căilor de acces;

• asigurarea/ modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru unităţile de primiri urgenţe/ componentele de primiri urgenţe din unităţile funcţionale regionale de urgenţe şi din cadrul componentelor de interes strategic a reţelelor din unităţi spitaliceşti de urgenţă (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiţii);

• construirea heliporturilor de suprafaţă sau în terasă.

Ghidul specific poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării Programului Operaţional Regional în regiunea Sud Muntenia, http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Program > Axe > Axa 8 - Infrastructură de sănătate şi socială, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/ sau de pe www.inforegio.ro.