Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a aprobat versiunea finală a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile, aferent Axei prioritare 4

untitled-1484920726.png

Vineri, 20 ianuarie, s-a aprobat versiunea finală a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile aferent Axei Prioritare 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”, Apel de documente strategice POR/2016/4/, prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene şi al ministrului delegat pentru fonduri europene.

Prezentul document se adresează tuturor potenţialilor solicitanţi pentru apelul de documente strategice mai sus menţionat, cu precizarea că, la acesta, se adaugă în mod obligatoriu şi prevederile Ghidului solicitantului - Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, precum şi ale ghidurilor specifice pentru fiecare Prioritate de investiţii/ operaţiune ale Axei Prioritare 4, dacă este cazul.

Documentul Cadru de Implementare, precum şi Ordinul nr. 112, pentru aprobarea acestuia, pot fi consultate pe website-ul nostru: http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axe > Axa 4 – Dezvoltare urbana, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/, precum şi pe site-ul programului, www.inforegio.ro.

 

Totodată, aici găsiţi documentul Orientări privind Axa Prioritară 4 a POR 2014-2020 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”, ce conţine îndrumări cu privire la implementarea acestei axe, îndeosebi privind constituirea şi funcţionarea Autorităţilor Urbane la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ.