Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a actualizat forma de contract de finanţare pentru Priorităţile de investiţii 5.1, 5.2 şi 7.1

untitled-1482245399.png

Prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice a fost modificat şi înlocuit Modelul orientativ la contractul de finanţare pentru Ghidurile solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Priorităţilor de investiţii 5.1, 5.2 şi 7.1 ale Programului Operaţional Regional 2014 - 2020.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi ale Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, au fost reformulate clauzele contractuale în vederea corelării obligaţiilor privind asigurarea transparenţei şi a confidenţialităţii informaţiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Restul condiţiilor şi prevederilor din Ghidurile specifice ale Priorităţilor de investiţii 5.1, 5.2 şi 7.1 rămân neschimbate.

Ghidurile, cu modificările aferente pot fi consultate pe pagina de internet a ADR Sud Muntenia, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, sau pe website-ul programului – www.inforegio.ro.