Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Rezultatele proiectului MYBUSINESS, prezentate la ADR Sud Muntenia

dsc_0281-1470831879.jpg

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de lider de proiect, a organizat în data de 10 august, la sediul din Călăraşi, evenimentul local de diseminare a proiectului MYBUSINESS „Îmbunătăţirea abilităţilor antreprenoriale şi stimularea şomerilor cu vârsta peste 50 de ani” („Empowering entrepreneurial skills and unleashing potential of unemployed seniors”).

          Proiectul, finanţat în cadrul programului Erasmus+, a ajuns la final. Seminarul local, destinat stakeholderilor şi şomerilor din regiunea Sud Muntenia, a avut ca scop prezentarea rezultatelor proiectului, al cărui obiectiv a fost promovarea reintegrării pe piaţa muncii a şomerilor cu vastă experienţă pe piaţa muncii, prin educarea şi stimularea acestora pentru a-şi crea propria afacere.

          Agenţia a implementat proiectul MYBUSINESS în cadrul unui consorţiu alături de cinci parteneri - autorităţi locale, regionale şi instituţii private din state membre ale Uniunii Europene (Irlanda, Belgia, Grecia, Spania şi Austria), acesta derulându-se pe parcursul a 24 de luni, în perioada septembrie 2014 - august 2016. Grupul ţintă al proiectului a fost format din persoanele şomere cu vârsta peste 50 de ani, care au experienţă pe piaţa muncii şi care doresc să devină liber profesionişti sau antreprenori.

          Rezultatele obţinute ca urmare a implementării proiectului au constat în: 6 analize individuale asupra nevoilor seniorilor şomeri pentru a deveni liberi profesionişti şi antreprenori; Raportul Transnaţional, ce sintetizează principalele concluzii ale cercetării din fiecare ţară parteneră, pentru a identifica nevoile comune şi posibilele soluţii pentru stimularea mediului de afaceri şi crearea de locuri de muncă pentru şomerii seniori; Cursuri de instruire pilot, ce au fost organizate în Austria, Irlanda şi Grecia; 6 evenimente de diseminare organizate de către fiecare partener în cadrul proiectului. Totodată, în cadrul seminarului local au fost prezentate politicile de recomandări, strategia de diseminare, precum şi particularităţile şomerilor din regiunea noastră, care au făcut parte din grupul ţintă al proiectului.