Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Reuniune de analiză ca urmare a apariției OUG nr. 36/2023, organizată de ADR Sud-Muntenia

Joi, 29 iunie a.c., Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a organizat în localitatea Moroeni, județul Dâmbovița, împreună cu președinții consiliilor județene din regiune, o reuniune de analiză a stadiului proiectelor finanțate din Programul Operațional Regional 2014-2020, ca urmare a apariţiei OUG nr. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

Delegația Agenției, condusă de directorul general, Liviu Gabriel Mușat, a prezentat informaţii care asigură continuitatea finanțării, stabilesc titularii, responsabilitățile şi sursele de finanțare pentru portofoliul de proiecte, reglementează procedura și condițiile de etapizare pentru proiectele care nu sunt finalizate până la 31 decembrie 2023 şi pentru a căror finalizare este necesară asigurarea finanțării din programele aprobate pentru perioada 2021-2027 (etapa II a respectivelor proiecte).

După prezentarea stadiului proiectelor finanțate din POR 2014-2020, ai căror beneficiari sunt consiliile județene din regiune, au fost enunțate condițiile de încadrare a proiectelor în nefuncționale, nefinalizate sau etapizate și de accesare a proiectelor declarate etapizate în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

ADR Sud-Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea POR 2014-2020. Mai multe detalii puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.