Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Resfințirea Bisericii „Sfânta Treime” din Măgureni, restaurată cu fonduri REGIO

Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, a participat, duminică, 15 octombrie a.c., la slujba de resfințire a bisericii monument istoric cu hramul „Sfânta Treime”, din comuna Măgureni, județul Prahova, lăcaș de cult restaurat cu ajutorul fondurilor europene. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat slujba de târnosire alături de un sobor de preoți și diaconi, la finalul căreia a oferit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ordine, distincții și diplome bisericești ostenitorilor și binefăcătorilor.

La eveniment a mai participat Andreea-Mirela Tache, directorul Cabinetului Directorului General din cadrul Agenției, alături de reprezentanți ai autorităților publice locale și ai societății civile.

Giuvaierul închinat Sfintei Treimi a fost ridicat inițial ca paraclis, pe latura de răsărit a casei Cantacuzinilor din Măgureni, și pictat între anii 1691 și 1694 de Sfântul Cuvios Pafnutie‑Pârvu Zugravul.

În perioada februarie 2019 - august 2023 au fost realizate lucrări de consolidare, restaurare și conservare a obiectivului de patrimoniu cultural – Biserica „Sfânta Treime” – Sat Măgureni, com. Măgureni, Jud. Prahova (Cod LMI - PH-II-m-A-16531), în valoare de peste șapte milioane de lei, respectiv lucrări pregătitoare, lucrări de restaurare și conservare a elementelor arhitecturale a picturii interioare, a iconostasului și a structurilor de piatră, precum și lucrări exterioare pentru punerea în valoare a monumentului. De asemenea, noul pridvor al bisericii a fost refăcut după tabloul votiv realizat de pictorul Pârvu Mutu, întregul ansamblu arhitectural fiind readus astfel la strălucirea inițială.

Proiectul, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, a făcut posibilă redarea credincioșilor și publicului larg a unui obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa liturgică, culturală, socială și educativă.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea importanței turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei regiunii. 

Proiectul a presupus consolidarea, restaurarea si punerea în valoare a spațiilor existente, în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric și în deplină concordanță cu viața comunitară și punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a ansamblului restaurat la standarde europene.

Până la această dată, în cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiții 5.1, unde au putut fi depuse proiecte ce au vizat conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, s-au transmis 50 de aplicații în valoare totală de 548,29 milioane de lei, ce au solicitat 530,7 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 31 aplicații depuse s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 396,01 milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 362,09 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.