Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio sprijină îmbunătățirea calității vieții populației din municipiul Fetești

WhatsApp Image 2022-01-20 at 11.55.38 (3).jpeg

Joi, 20 ianuarie 2022, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Laurențiu Georgică Șonchereche, primarul municipiului Fetești din județul Ialomița, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Înființare Centru educațional pentru servicii culturale Anghel Saligny și îmbunătățirea spațiilor publice urbane în municipiul Fetești”.

Investiția va fi finanțată din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”, în cadrul apelului de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Prin implementarea acestui proiect, Primăria Municipiului Fetești și-a propus îmbunătățirea calității vieții populației din localitate prin crearea Centrului educațional pentru servicii culturale „Anghel Saligny”, în scopul îmbunătățirii serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative. Totodată, vor fi îmbunătățite spațiile publice urbane din oraș, prin reabilitarea a  11 străzi aflate în stare de degradare; acestea vor permite accesul facil către destinații în care se desfășoară activități esențiale pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv către Centrul educațional pentru servicii culturale „Anghel Saligny”, cele două componente ale proiectului fiind integrate.

Proiectul va fi implementat în 65 de luni, în perioada 1 august 2018 – 31 decembrie 2023 și are un buget cu valoarea totală de 23.146.956,50 lei, din care aproape 19,55 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 2,99 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 609 mii de lei este contribuția Primăriei Municipiului Fetești.

Până la această dată, în cadrul Obiectivului specific 13.1, unde au putut fi depuse proiecte privind îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România, inclusiv în cadrul apelului dedicat proiectelor ce vor fi implementate în teritoriul acoperit de SUERD, s-au transmis 38 de aplicații în valoare totală de 710,53 milioane de lei, prin care s-au solicitat 658,77 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 29 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 558,16 milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 522,54 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost depuse până acum 2.123 de cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,48 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,38 miliarde de lei. Pentru 925 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,38 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,8 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis 136 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de peste 1,62 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de aproape 1,24 miliarde de lei. Pentru 61 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 690,58 milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare 620,35 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.