Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio sprijină eficientizarea energetică a infrastructurii educaționale din comuna Gura Ocniței din județul Dâmbovița

Joi, 4 noiembrie 2021, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Sorin-Vasile Ioniță, primarul comunei Gura Ocniței din județul Dâmbovița, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Eficientizare energetică prin reabilitare și modernizare școala din sat Săcuieni, comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – „Clădiri publice”.

Primăria Comunei Gura Ocniței va utiliza sprijinul financiar din POR 2014-2020 pentru creșterea eficienței energetice în clădirea școlii din satul Săcuieni, comuna Gura Ocniței. Lucrările ce vor fi realizate prin proiect vor conduce la scăderea consumului de energie primară, la scăderea amprentei de carbon a clădirii, la creșterea confortului elevilor și profesorilor și, implicit, la creșterea calității procesului de învățământ și, de asemenea, la crearea condițiilor pentru obținerea avizului ISU, precum și la asigurarea îndeplinirii cerințelor fundamentale de securitate la incendiu. Investiția va fi realizată în 45 de luni, în perioada 2 aprilie 2020 – 31 decembrie 2023, și are un buget cu o valoare totală de 5.536.678,73 lei, din care peste 3,97 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, aproape 608 mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar peste 953 de mii de lei este contribuția beneficiarului, comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 3.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, inclusiv în cadrul apelului dedicat zonei acoperite de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), respectiv județele Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ialomița, s-au transmis 122 de aplicații în valoare totală de 769,2 milioane de lei, ce au solicitat 640,76 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 60 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 381,27 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 315,31 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.116 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,45 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,36 miliarde de lei. Pentru 858 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,85 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de peste 7,48 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Dâmbovița au transmis 348 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 3,24 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 2,37 miliarde de lei. Pentru 173 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 1,56 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare aproximativ 1,34 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.