Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează infrastructura de învățământ din județele Argeș și Dâmbovița

La începutul lunii martie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat trei noi contracte de finanțare Regio pentru infrastructura școlară din comuna Schitu Golești, județul Argeș și comunele Mănești și Bucșani din județul Dâmbovița.

Finanțările nerambursabile au fost obținute din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”.

Primăria Comunei Schitu Golești din județul Argeș a primit fonduri Regio pentru proiectul „Construire sală de sport școlară la Școala Gimnazială Lăzărești, comuna Schitu Golești, județul Argeș”, prin care își propune asigurarea unui proces educațional la standarde moderne prin îmbunătățirea calității infrastructurii școlii. Acțiunile realizate în cadrul proiectului sunt construirea și dotarea unei săli de sport școlare în perimetrul Școlii Gimnaziale Lăzărești, care găzduiește elevi din clasele I-VIII, inclusiv de la nivelul clasei pregătitoare, scopul final al investiției fiind creșterea cu peste 10% a numărului total de participanți la procesul de învățământ prin creșterea atractivității activității educaționale. Durata de implementare a proiectului este de 56 de luni, în perioada 14 septembrie 2017 – 30 aprilie 2022, cu bugetul având o valoare totală de 1.286.244,65 lei, din care peste un milion de lei este finanțarea nerambursabilă de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproape 157 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 106 mii de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

„Lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, autorizație de funcționare pentru construcția existentă, extindere cu corp școală si sală de sport, împrejmuire și amenajări exterioare teren” este proiectul pentru care Primăria Comunei Mănești din județul Dâmbovița a obținut fonduri Regio pentru reabilitarea imobilului Școlii Gimnaziale Drăgăești-Pământeni, în scopul creșterii gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, prin consolidarea, modernizarea și reabilitare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru corpul existent de clădire (corpurile C1, C2), extinderea capacității unității de învățământ cu 300 de locuri prin crearea unui nou corp de clădire și realizarea unei performanțe energetice superioare cerințelor minime ce decurg din Legea 372/2005 și din legislația subsecventă aferentă aplicabilă în vigoare, inclusiv prin măsuri de folosire eficientă a resurselor. Scopul implementării proiectului este de a reduce rata de abandon școlar prin crearea facilităților-cheie, de a crește siguranța elevilor în incinta unității de învățământ și de a dezvolta facilitățile destinate persoanelor cu dizabilități. Durata de implementare a proiectului este de 55 de luni, în perioada 21 februarie 2018 – 31 august 2022, bugetul având o valoare totală de 16.982.460,34 lei, din care 14,43 milioane de lei este finanțarea nerambursabilă de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), 2,2 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 347 de mii de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

Primăria Comunei Bucșani din județul Dâmbovița a primit finanțare nerambursabilă Regio pentru proiectul „Extindere, modernizare și dotare Școala nr. 2 Parc Bucșani, comuna Bucșani, județul Dâmbovița”, ce va fi implementat în 90 de luni, în perioada 18 aprilie 2016 – 30 septembrie 2023. Obiectivul general al proiectului constă în extinderea, modernizarea și dotarea Școlii nr. 2 Parc Bucșani, în vederea creșterii capacității infrastructurii educaționale și a calității procesului de învățământ, care să conducă în final la asigurarea unui proces educațional la standarde europene, adecvat și eficient, menit să răspundă noilor cerințe ale societății. Efectiv, va fi modernizat și extins corpul de clădire C1 al școlii, va fi construit un teren de sport, va fi amenajată incinta școlii, prin construirea de alei pietonale, alei carosabile, împrejmuire și amenajare spații verzi și va fi dotată Școala nr. 2 Parc Bucșani cu echipamente didactice și sportive, mobilier și echipamente IT necesare procesului de învățământ. Valoare totală a bugetului investiției va fi de 5.217.268,39 lei, din care aproape 4,4 milioane de lei este finanțarea nerambursabilă de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 672 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 149 de mii de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 10.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea calității infrastructurii educaționale în învățământul obligatoriu, s-au transmis 62 de aplicații în valoare totală de 606,91 milioane de lei, ce au solicitat 550,35 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 44 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 487,66 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 421,6 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.087 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,41 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,33 miliarde de lei. Pentru 804 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,37 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,1 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.