Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

REGIO finanteaza dezvoltarea microintreprinderilor

Agenţia pentru Dezvoltare Regională  Sud Muntenia a organizat pe 20 mai 2008 un seminar regional care a avut ca tema popularizarea Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, domeniul major de intervenţie 4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. Evenimentul, finanţat din Axa 6 Asistenţă tehnică "Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/Direcţia Organism Intermediar în vederea implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013", a început la ora 10.30 şi s-a desfăşurat la sala Teatrului Popular Aurel Elefterescu din Călăraşi.

 

Domeniul major de intervenţie 4.3. s-a lansat oficial în data de 13 martie 2008 şi este singurul domeniu de intervenţie care are termen limită pentru depunerea de proiecte. Pentru prima cerere deschisă de proiecte, data limită de depunere este 16 iunie 2008. Alocarea financiară disponibilă pentru regiunea noastră, pentru prima licitaţie,  este de  5,61 milioane euro.

 

Potenţialii beneficiari sunt societăţile comerciale care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Activităţile eligibile pentru care se poate primi finanţare nerambursabilă sunt următoarele:
-          achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi pentru activitatea de producţie, servicii, construcţii;
-          achiziţionarea de sisteme IT ( hardware şi software);
-          construirea /extinderea/modernizarea spaţiilor de producţie /prestare servicii/construcţii ale microîntreprinderilor.
Valoarea totală a unui proiect poate fi cuprinsă între echivalentul în lei a 20.000 si 500.000 euro, la cursul Infoeuro valabil la data depunerii cererii de finanţare. Contribuţia proprie minimă a solicitantului trebuie să reprezinte minim 30% din valoarea eligibilă a proiectului.

 

Dezvoltarea economică în regiunea Sud Muntenia depinde în mare măsură de dinamismul sectorului privat. În special în oraşele mici şi mijlocii, care se confruntă cu efectele restructurării economice, microîntreprinderile prospere joacă un rol important, contribuind la crearea de noi locuri de muncă, la dinamizarea economiei locale, creşterea competitivităţii, a productivităţii şi a calităţii serviciilor"", a declarat Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia.

 

ADR Sud Muntenia  este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Dezvoltare proiecte, monitorizare si evaluare POR : 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax : 0242-313-167 , email : oi@adrmuntenia.ro,