Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează creșterea eficienței energetice a clădirilor publice pentru obiective din județele Prahova și Ialomița

La începutul lunii octombrie 2021, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a semnat două noi contracte de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea 3.1.B – „Clădiri publice”, pentru investiții ce vor fi implementate în județele Prahova și Ialomița.

Municipiul Ploiești va primi fonduri nerambursabile Regio pentru proiectul „Reabilitare termo-energetică la sediul Detașamentului de Pompieri 2 Ploiești din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență «Șerban Cantacuzino» al județului Prahova”. Contractul de finanțare are ca obiective  reducerea consumului energetic pentru încălzire cu 90,43%, scăderea indicelui de emisii echivalente CO2 necesar funcționării imobilului și utilizarea surselor regenerabile pentru minim 10% din energia primară, după implementarea proiectului, precum și creșterea confortului termic al ocupanților clădirii. Proiectul va fi implementat în 43 de luni, în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2023, având un buget cu o valoare totală de 6.316.306,48 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de peste trei milioane de lei, iar contribuția Municipiului Ploiești este de aproximativ 3,3 milioane de lei.

„Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3” este proiectul pentru care Consiliul Județean Ialomița primește finanțare prin POR 2014-2020 pentru reabilitarea termică a clădirii administrative amplasate în municipiul Slobozia, str. Răzoare, nr. 3, județul Ialomița. Cu sprijin financiar Regio va crește eficiența energetică a clădirii, se va reduce consumul anual de energie primară cu 40% față de consumul inițial pentru reducerea emisiilor echivalent carbon și vor fi implementate măsuri de gestionare inteligentă a energiei. Proiectul va fi implementat în 84 de luni, în perioada 31 decembrie 2016 – 30 noiembrie 2023, și are un buget cu o valoare totală de 4.562.041,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de peste 3,87 milioane de lei, aproape 593 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar peste 94,7 mii de lei reprezintă contribuția Consiliului Județean Ialomița.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 3.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, inclusiv în apelul dedicat zonei acoperite de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) – județele Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ialomița, s-au transmis 122 de aplicații în valoare totală de 769,2 milioane de lei, ce au solicitat 640,76 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 53 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 335,82 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 281,13 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.115 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,45 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,36 miliarde de lei. Pentru 847 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,78 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de peste 7,4 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.