Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează creșterea calității vieții în localități urbane din județul Prahova

La începutul lunii mai, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a semnat două contracte de finanțare în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, alături de beneficiari publici din județul Prahova.

„Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Râfov” este proiectul pentru care Primăria Municipiului Ploiești a primit fonduri Regio prin Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.3 – „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 4.3 – „Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România”, al cărui obiectiv general îl constituie regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate din cartierul Râfov, municipiul Ploiești. Activitățile proiectului urmăresc integrarea socială și culturală a populației cartierului Râfov prin construirea unui centru multifuncțional cultural, inclusiv amenajare unei zone de recreere în str. Râfov 20B și dezvoltarea comunitară și regenerarea fizică și economică a cartierului Râfov prin realizarea de lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare a utilităților de bază la scară mică: drumuri și alimentare cu apă și canalizare. La finalul investiției, cele peste 700 de persoane ce trăiesc în zonele unde se realizează intervențiile prin proiect vor beneficia de 2,8 ha de spațiu deschis creat sau reabilitat și de noul Centru multifuncțional cultural și recreațional ce va fi construit în cartierul Râfov din Ploiești. Durata de implementare a proiectului este de 106 luni, în perioada 18 septembrie 2014 – 30 iunie 2023, și are un buget cu o valoare totală de 22.376.891,00 lei, din care 19 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2,9 milioane de lei este finanțarea de la Bugetul Național, iar aproape 460 de mii de lei este contribuția Primăriei Municipiului Ploiești.

Cu ajutorul fondurilor Regio, Primăria Orașului Mizil implementează proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Mizil” prin Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”. Obiectivul general al investiției este îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Mizil în general și, în mod particular, oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunității defavorizate locale, în scopul promovării incluziunii sociale, combaterii sărăciei și a oricăror forme de discriminare prin:

  • reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de cultură a orașului Mizil, cu scopul creșterii și diversificării calității serviciilor culturale adresate publicului;
  • înființarea muzeului comunității mizilene, cu scopul de a potența identitatea și vitalitatea culturală specifică colectivității, de a păstra actuală și pe viitor memoria orașului, dar și de a fi un furnizor instituțional activ în domeniul oportunităților de cercetare a istoriei comunității;
  • reabilitarea, modernizarea și dotarea calitativă a infrastructurii educaționale specifice Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae”, cu clasele I-VIII, inclusiv clasa pregătitoare, unde o bună parte din elevi provin din familiile vulnerabile din oraș;
  • modernizarea străzilor Griviței, Țepeș Vodă, Vișinului și Zorile, unde domiciliază o mare parte a persoanelor vulnerabile din orașul Mizil, cu scopul de a asigura realizarea condițiilor optime pentru circulația auto și pietonală, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere în punctele de acces către oraș, pentru eliminarea prafului și noroiului și colectarea și evacuarea dirijată  a apelor pluviale;
  • amenajarea unui teren de sport multifuncțional în curtea Școlii Gimnaziale nr. 1 Mizil, pentru stimularea interesului pentru sport și o viață sănătoasă a elevilor.

Durata de implementare a proiectului este de 54 de luni, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 ianuarie 2023, iar bugetul are o valoare totală de 16.411.543,54 lei, din care peste 13 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, aproape două milioane de lei este finanțarea de la Bugetul Național, iar 1,4 milioane de lei este contribuția beneficiarului.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.100 de cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,43 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de aproape 14,35 miliarde de lei. Pentru 816 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de aproape 8,53 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,26 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Prahova au transmis 556 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de aproape 5,58 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de peste 3,83 miliarde de lei. Pentru 206 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de aproape 1,88 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare de peste 1,58 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.