Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează crearea unui spațiu pietonal multifuncțional în municipiul Călărași

Astăzi, 19 decembrie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Daniel Ștefan Drăgulin, primarul municipiului Călărași, au semnat contractul de finanțare destinat proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului”.

Administrația locală beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4 e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Pentru a reduce emisiile de carbon, autoritățile locale vor crea un spațiu urban multifuncțional în centrul administrativ al municipiului. În acest sens, se are în vedere realizarea unei infrastructuri care să permită deplasările pietonale și cu bicicleta, reabilitarea urbanistică a spațiului, în prezent degradat, precum și amenajarea unor spații verzi care să reflecte diversitate și compoziție peisagistică. Astfel, prin implementarea proiectului, locuitorii municipiului Călărași vor beneficia de un transport public funcțional, de o infrastructură ce va permite deplasările pietonale și cu bicicleta în condiții de siguranță și confort, de o creștere a calității vieții prin reducerea poluării, precum și prin dezvoltarea unei zone pietonale reprezentative, deschise interacțiunilor sociale, cu atât mai mult cu cât spațiul de realizare a investițiilor se învecinează cu Parcul Central și Parcul Dumbrava

Proiectul are un termen de implementare de 55 de luni, în perioada 1 noiembrie 2017 – 31 mai 2022, și un buget a cărui valoare totală este de 36.346.757,34 lei. Din aceștia, peste 30 de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste 4,7 milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de aproape 727 de mii de lei

În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre acestea, 17 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 232 de milioane de lei, au fost depuse de Primăria Municipiului Călărași.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.